x

Op de hoogte  

15/06/2020

ISOPROC behaalt Voka Charter Duurzaam Ondernemen - Arnout Ulenaers


Bij ISOPROC willen we duurzaamheid niet enkel prediken, maar vooral in de praktijk omzetten. Daarom dienden wij in 2019 een actieplan in voor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). VCDO helpt bedrijven bij het realiseren van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties om zo te komen tot een bedrijfsvoering die zowel winstgevend is voor onze onderneming als voor mens en milieu.

De SDG’s zijn immers perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën en businessmodellen.

Ons VCDO actieplan voor 2019 werd door een onafhankelijk panel van experts getoetst aan de 5 pijlers van de VN (people, planet, prosperity, peace & partnership), waarin de 17 VN-doelstellingen vertaald zijn naar het bedrijfsleven.

Eind mei ontvingen wij het positieve nieuws dat de audit van onze acties positief was en wij het label dus volledig verdiend hebben.

VCDO-groepsfoto

 

Onze inspanningen gingen van grote ingrepen tot kleine aanpassingen.

Enkele voorbeelden:

 

Sinds 2019 werken onze arbeiders met de circulaire veiligheidsschoenen van Emma Safety.
Dat wil zeggen dat ze volledig te recyclen zijn en alle grondstoffen 100% worden hergebruikt. Bijvoorbeeld in meubels, bouwmaterialen én in nieuwe veiligheidsschoenen.

ISOPROC-Emma-werkschoenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% van de verbruikte energie voor productie van iQ3-cellulose is groen.
Deze wordt deels aangekocht en, dankzij onze sinds 2019 nieuwe fotovoltaïsche installatie van 318kWp, deels zelf opgewekt. Bovendien leverden we aanzienlijke inspanningen om onze productielijn energiezuiniger te maken.

ISOPROC-zonnepanelen-panneaux-solaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te sensibiliseren rond duurzaamheid en de SDG’s:

 

ISOPROC-graffiti-SDGs