x

Totaaloplossingen

Isoleren van gewelven

Het restaureren van patrimonium wordt vaak onderbelicht. Toch is het thermisch isoleren van kerken en andere historische gebouwen noodzakelijk voor energiebesparing, het verhogen van het comfort en het beschermen van de constructie zelf tegen aftakeling. 

Het belang hiervan neemt bovendien nog toe wanneer dergelijke gebouwen opnieuw intensiever gebruikt worden bij herbestemming.

Omschrijving
Downloads
Foto's
 • Volledige beschrijving, plaatsingsvoorschriften en referentieprojecten - KLIK HIER 

  Algemene opbouw

  • Opdat thermische isolatie volgens verwachting zou functioneren is luchtdichtheid essentieel. Enkel al door het schouweffect (warme lucht heeft neiging om te stijgen) zal via luchtlekken heel veel energie ontsnappen. En hoe hoger de ruimte, hoe beter de schouw trekt ….
  • Bij het isoleren van gewelven wordt iQ3-cellulose meestal gesproeid onder een waternevel.
  Waarom gewelven isoleren met iQ3-cellulose isolatie?
  • Optimaal functioneren van de isolatie
   • Isoleren is gebaseerd op het immobiliseren van lucht (of een ander gas). Een algemene regel is daarom dat de isolatie perfect moet aansluiten op het te isoleren oppervlak, zo niet ontstaat er kans dat er luchtstromen optreden tussen beide, met warmteverliezen en mogelijk condensatieproblemen tot gevolg. Cellulose-isolatie neemt probleemloos perfect de vorm aan van het te isoleren oppervlak, ook als dat driedimensionaal gebogen is, oneffen aan het oppervlak, voorzien van elektriciteitsleidingen, …. Bij het isoleren op gewelven komt daar nog bij dat de cellulose, door de sterke hechting van de vezels dankzij het toegevoegde water, blijvend contact maakt met de ondergrond en niet kan beginnen afzakken of schuiven.
   • Ook zijdelings, waar de cellulose contact maakt met buitenmuren, tussenwanden en andere aanpalende constructie-elementen, evenals in het materiaal zelf zijn er nergens kieren of spleten. Het materiaal sluit naadloos aan.
  • Bescherming van de bestaande gewelven
   • Bescherming tegen waterinfiltratie Uiteraard moet er van uitgegaan worden dat de bestaande dakstructuur (dakbedekking en eventueel onderdak) in principe voldoende bescherming biedt tegen infiltratie. Maar mocht er uitzonderlijk toch wat water infiltreren, dan kan dat probleemloos geabsorbeerd en tijdelijk gestockeerd worden door de cellulose-isolatie. De onderliggende structuur wordt daardoor bij infiltratie veel minder belast, waardoor de kans op schade of esthetische degradatie sterk vermindert.
   • Baksteen Kerken werden vroeger nauwelijks verwarmd. Baksteengewelven zijn oorspronkelijk dan ook niet bestemd geweest om te worden blootgesteld aan grote temperatuurverschillen tussen onder- en bovenzijde. Bij een bestemmingswijziging zal er dikwijls intensiever worden verwarmd dan voorheen, waardoor het gewelf over zijn volledige dikte en oppervlak wordt verwarmd. Om plaatselijk oplopende thermische spanningen, met mogelijke scheurvorming tot gevolg, is het raadzaam over heel het oppervlak een goed aansluitende isolatielaag te hebben die ook op langere termijn intact blijft.
   • Hout Wanneer het hout mee wordt ingepakt in de isolatie is er geen visuele controle van de staat ervan meer mogelijk. Het komt er dan ook op aan een veilige opbouw te realiseren, die op natuurlijke wijze het hout tegen aantasting beschermt. iQ3-cellulose beschermt het hout tegen schade door insecten: door de goede aansluiting kunnen insecten het hout slechts heel moeilijk bereiken. En houtverstorende insecten die reeds aanwezig zouden zijn in het hout, kunnen op het eind van hun levenscyclus, wanneer ze zich als volwassen insecten willen voortplanten, door de aanwezige cellulose niet uitvliegen en dus ook geen partner vinden. Ook de aantasting door schimmels wordt beperkt: ongewenst vocht dat in de opbouw zou terechtkomen, zal voor het grootste deel veilig worden gebufferd door de cellulose. En door de extreem dampopen opbouw naar buiten toe, blijft uitdrogen perfect mogelijk.
   • Binnenafwerking Door het sterk hygroscopisch karakter van de cellulose en de hechte verbinding met de ondergrond zal occasioneel vocht in pleister of gipskarton vlug worden “weggezogen”.
  • Goedkoop
   • De productie van cellulose is een vrij eenvoudig proces.
   • Het materiaal wordt in sterk gecomprimeerde vorm getransporteerd, wat de transportkost beperkt.
   • Eens op de werf moet er geen isolatie naar boven worden getransporteerd: de zakken iQ3 worden leeggeschud in een machine, opgesteld op bijvoorbeeld de vrachtwagen van de aannemer. Deze machine maakt het gecomprimeerde materiaal opnieuw volumineus en voert het vervolgens met lucht doorheen een slang naar de plaats van toepassing.
   • De verwerking gebeurt heel vlug. Zelfs bij de meest complexe vormen moet er niets op maat worden gesneden. Dus ook geen snijafval of zaagresten.
   • Het gebruikte bindmiddel is water, goedkoper kan niet.
  • Ecologie
   • Gerecycleerd krantenpapier vertegenwoordigt 90% van de gebruikte grondstoffen.
   • Vergeleken met andere isolatiematerialen vraagt de productie van cellulosevlokken heel weinig energie.
   • iQ3-cellulose is één van de drie eerste bouwmaterialen met een volledige B-EPD (Belgische Environmental Product Declaration) waaruit blijkt dat de globale milieu-kost zeer gering is in vergelijking met andere isolatiematerialen.
  ​