x

Subsidies

Energiesubsidies voor duurzame bouwprojecten

Bron: www.belgium.be

Er bestaan allerlei premies en tegemoetkomingen voor de bouw, renovatie of aankoop van een woning. Met deze premies wil de overheid zoveel mogelijk mensen en gezinnen de kans geven een eigen woning te kopen en/of te verbeteren. De premies en tussenkomsten waarop u aanspraak kunt maken verschillen sterk van gewest tot gewest. Daarnaast bestaan er ook tussenkomsten van provincies, gemeenten en netbeheerders.

Enkele voorbeelden:

 • verbeteringspremies
 • renovatiepremies
 • premies voor energiebesparing
 • premies voor renovatiewerken aan beschermde monumenten
 • verhuistoelagen
 • gratis verzekering gewaarborgd wonen (bij afsluiten van een hypothecaire lening)

Om recht te hebben op een premie moeten er meestal enkele voorwaarden vervuld zijn. Die voorwaarden hebben te maken met uw belastbaar inkomen, kadastraal inkomen, het gebruik van de woning, de aard van de werken …

Voor verdere inlichtingen over de toegekende steun en de aanvraagprocedures kunt u terecht bij uw gewest.

Vlaams Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Subsidies voor het volgen van opleidingen

KMO-portefeuille

ISOPROC is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille met registratienummer DV.0216562

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse overheid voor opleidingen georganiseerd door erkende dienstverleners. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun.

Alle verdere voorwaarden verbonden aan de kmo-portefeuille voor opleidingen vind je op de websites van de Vlaamse Overheid en het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Voor vragen betreffende de kmo-portefeuille, bel 1700 of mail naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be.

De opleidingen die gesubsidieerd zijn via de kmo-portefeuille zijn aangeduid met:

KMO portefeuille

 

Constructiv

Al onze opleidingen zijn door Constructiv. Ondernemingen die deel uitmaken van PC 124 kunnen genieten van een tussenkomst van € 15/uur voor hun arbeiders. Constructiv voorziet ook een tussenkomst in de opleidingskost. Wenst u een opleiding tijdens de werkuren in te plannen? Neem gerust contact op met uw Constructiv-regio voor de exacte voorwaarden.

 

Winteropleidingen

Een aantal van onze opleidingen die aangeboden worden tijdens de wintermaanden (1 december – 31 maart), zijn erkend als winteropleiding via Bouwunie. Voor meer info over winteropleidingen kan u terecht op de website van Bouwunie.

Opgelet: Bijkomend aan de kost van de opleiding wordt per opleidingstitel een administratiekost aangerekend:

 • voor leden: €40 per deelnemer per opleidingstitel (maximum €160) - excl. BTW
 • voor niet-leden: €60 per deelnemer per opelidingstitel (maximum €240) - excl. BTW

Indien gecumuleerd met de kmo-p subsidie, dient de administratiekost (€40 of €60 per deelnemer) - samen met het BTW-bedrag - rechtstreeks aan ISOPROC betaald te worden.

Opleidingen die gesubsidieerd zijn als winteropleiding zijn aangeduid met:

 

Vormelek

ISOPROC INNOVISO is een erkend opleidingsinstituut voor Vormelek, de nationale koepelorganisatie van de elektrotechnische sectororganisaties. Voor een aantal van onze opleidingen kan u een premie ontvangen op voorwaarde dat:

 • Vormelek de opleiding erkent
 • de cursist tot PSC 149.01 behoort 
 • de premie wordt aangevraagd ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding via www.vormelek-formelec.be

De premie bedraagt € 15,50 per opleidingsuur per arbeider.

Vormelek

Cumuleerbaarheid van subsidies

Opleidingssubsidies verleend door de hierboven vermelde organisaties kunnen perfect gecumuleerd worden. Er kunnen dus meerdere subsidies voor eenzelfde opleiding worden aangevraagd, op voorwaarde dat deze opleiding op zich in aanmerking komt voor de aangevraagde subsidies.

 

Erkenningen

Erkenning door de Orde van Architecten

ISOPROC INNOVISO is een erkende vormingsinstelling voor de Orde van Architecten in het kader van de permanente vorming voor hun leden.

Dat de opleiding tot architect niet eindigt bij het behalen van het masterdiploma en het voldoen van de stageverplichting, daarvan zal elke architect die zich bewust is van zijn sleutelpositie in een steeds evoluerende markt wel overtuigd zijn. De meeste intellectuele beroepen zijn al onderworpen aan een verplichte permanente vorming. Dat geldt ook voor het beroep van architect in heel wat landen buiten België. Dat de verplichting er ook bij de Orde van Architecten komt, mag dan ook geen verwondering wekken. Voorlopig is de vorming nog vrijblijvend, maar op termijn zal permanente vorming dan ook verplicht worden. Punten die voorafgaand reeds geregistreerd werden, zullen op dat ogenblik naar het nieuwe systeem worden overgedragen.

Erkende opleidingen kan je terugvinden op deze website en op de website van de Orde van Architecten.

 

Erkenning door het Vlaams Energieagentschap (VEA)

ISOPROC INNOVISO is een erkende vormingsinstelling voor het Vlaams Energieagentschap (VEA) in het kader van de permanente vorming van energieverslaggevers. Bent u een erkende verslaggever en wilt u in 2017 uw erkenning behouden? Dan moet u jaarlijks  een basispakket van 8 uur permanente vorming over vrij te kiezen onderwerpen volgen, aangevuld met een aantal uren waarvan de minister het onderwerp oplegt.

Voor 2016 betekent dat dat u in totaal 14 uur permanente vorming moet volgen:

 • 8 uur om het basispakket vrije vorming in te vullen
 • en 6 uur over EPN en de wijzigingen aan de EPW-rekenmethode vanaf 2017.

In het kader van de permanente vorming voor erkende verslaggevers biedt ISOPROC de opleiding “Bouwfysica & Wind- en luchtdichting: basisprincipes, voordelen en methodologie” aan, als erkende opleiding die kadert in het basispakket vrije vorming.