x

Opleidingen

Op regelmatige basis organiseren wij (i.s.m. onze professionele vakhandels) productopleidingen voor Celit, iQ3, pro clima en iQ3-profil.

Uiteraard volgen wij nauwgezet de actuele Covid-19 maatregelen en werken we met beperkte groepen zodat al onze opleidingen op een veilige manier kunnen verlopen. Bovendien vragen we dat de deelnemers tijdens de opleiding een mondmasker dragen en dat ze de social distance respecteren.

Kijk hieronder naar de lijst met komende opleidingen en ontdek een opleiding in uw buurt.

 

Sommige van onze opleidingen worden gesubsidieerd door de kmo-portefeuille (registratienummer DV.0216562), Constructiv, Vormelek en Bouwunie. Een aantal opleidingen zijn erkend door de Orde van Architecten en het Vlaams Energieagentschap (VEA). Bij de betreffende opleidingen staat één of meerdere van de volgende logo's:

  erkenning KMO portefeuille  Constructiv  erkenning winteropleiding  Vormelek  Orde-van-architecten  VEA

Voor algemeen vormende opleidingen over de thema’s duurzaam bouwen, isolatie, luchtdichtheid, wind- en waterdichtheid, thermografie en het meten van luchtdichtheid kan u terecht bij ons expertisecentrum ISOPROC INNOVISO.


Datum: 25/11/2020 - 25/11/2020
Direct inschrijven bij ISOPROC

Provincie: Namen

Sorry, de inschrijvingen voor deze opleiding zijn afgesloten
 • Wind-, lucht- en regendichte aansluitingen rond schrijnwerk met Triotherm en andere oplossingen

  Dicht je ramen, deuren, schuiframen,... nu best af met tapes, EPDM of vloeibare membranen? Of laat u overtuigen door een nieuw product dat het installeren van ramen vereenvoudigt en tegelijkertijd zorgt voor waterdichtheid, koudebrugonderbreking en een akoestisch performante opbouw.

  Tijdens dit demo-atelier wordt inzicht gegeven in het lucht- wind- en waterdicht afsluiten rondom ramen en deuren. Aan de hand van raammodellen worden efficiënte en duurzame oplossingen aangeboden voor zowel standaard als niet-standaard geplaatst schrijnwerk, zowel in massiefbouw als houtskeletbouw. Tijdens deze opleiding kunnen de deelnemers ook zelf kleefbanden en Triotherm aanbrengen rond raamprofielen.

  Dit demo-atelier wordt gratis aangeboden. Inschrijving verplicht.


 • Programma

  Tijdens dit demo-atelier wordt inzicht gegeven in het lucht- wind- en waterdicht afsluiten rondom ramen en deuren. Aan de hand van raammodellen worden efficiënte en duurzame oplossingen aangeboden voor zowel standaard als niet-standaard geplaatst schrijnwerk, zowel in massiefbouw als houtskeletbouw. Tijdens deze opleiding kunnen de deelnemers ook zelf kleefbanden aanbrengen rond raamprofielen.

  Programma
  • Bezoek aan het ervaringshuisje, waarop een luchtdichtheidstest wordt uitgevoerd, en de deelnemers zelf luchtlekken kunnen waarnemen. Bespreking van de luchtlekken: detecteren, voorkomen en remediëren.
  • Waarom luchtdichting ?
  • Correcte en duurzame luchtdichting.
  • Basisprincipes van luchtdichting rond ramen.
  • Focus op de verschillende inbouwposities van ramen : gelijk met de gevel, uitstekend en inspringend.
  • Focus op de verschillende types ramen: PVC, hout en aluminium.
  • Bepalen van het juiste product (Triotherm, kleefbanden en membranen) – 'droog-droog' en 'droog-nat' aansluitingen.
  • Factoren die de plaatsing van beïnvloeden.
  • Tips en tricks.

  Dit demo-atelier wordt gratis aangeboden (inschrijving verplicht).

 • Praktische info
  Datum en Tijdstip 25/11/2020 - 13:00 - 25/11/2020 - 16:30
  Locatie Opleidingscentrum ISOPROC, Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne
  Prijs gratis
  Aantal opleidingsuren 3,5
  Resterende plaatsen 12
  Documentatie  20200831-Demo-atelier-aansluitingen-schrijnwerk.pdf - 207 KB
 • Slideshow
Datum: 27/11/2020 - 27/11/2020
Direct inschrijven bij ISOPROC

Provincie: Antwerpen

Sorry, de inschrijvingen voor deze opleiding zijn afgesloten
 • Het compact plat dak en duo dak : nieuwe ontwikkelingen, recente ervaringen en concrete oplossingen

  Platte daken zijn aan de buitenkant altijd voorzien van een zeer dampremmende waterdichting. Het vocht in het dak kan dus nauwelijks naar buiten toe uitdrogen. Daarom is het belangrijk om steeds voldoende aandacht te besteden aan de vochthuishouding. Voor een plat dak bestaan verschillende dakconstructies. Koude daken en omkeerdagen zijn kortweg af te raden. De keuze beperkt zich tot een warm, een compact of een duo dak. Wat pleit in hun voor- en nadeel ? Waarop moet u zoal letten bij de isolatie ? En welke materialen kunt u daarvoor gebruiken ?

  Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

  erkenning KMO portefeuille

   Deze opleiding wordt erkend door de Orde van Architecten in het kader van Permanente Vorming. Aan deze opleiding met referentie 1257 zijn 4 punten toegekend.


 • Programma

  Het aantal platte daken in België neemt alsmaar toe; zowel bij nieuwbouwprojecten als bij renovaties. Redenen zijn onder meer de goedkopere kostprijs en de compactheid ervan. Vele platte daken worden echter ook gebruikt als terras, of als basis voor een groendak. Maar welke types platte daken bestaan er ? En hoe isoleert u ze het best? De meest toegepaste oplossing voor het isoleren van platte daken is momenteel het warm plat dak. Maar onder meer om financiële redenen wordt meer en meer gekozen voor het compact plat dak, waarbij de isolatie in de eerste plaats niet op, maar wel in de dragende structuur wordt aangebracht. Zeker bij na- of bijkomend isoleren van bestaande constructies zijn er heel wat voordelen.

  Tijdens deze opleiding komen de voor- en nadelen,

  beperkingen, voorwaarden en uitvoeringsdetails aan bod. We stellen ook concrete oplossingen voor.

  Programma

  • Voor- en nadelen van de 3 historische types platte daken: koud plat dak, omgekeerd plat dak, warm plat dak.
  • Compact plat dak: wat is het; hoe werkt het; wat zijn de voor- en nadelen ?
  • Wat kan de oorzaak zijn van vochtproblemen ?
  • Hoe zorgen we er voor dat het dak kan uitdrogen ?
  • Varianten die toelaten extra te isoleren.
  • Voorschriften en aanbevelingen.
  • Extra risicofactoren: ballast, groen dak, schaduw, terras, fotovoltaïsche panelen.
  • Uitvoeringsdetails.
  • Concrete oplossingen.
  • Conclusies.

  Deze opleiding wordt erkend door de Orde van Architecten in het kader van Permanente Vorming. Aan deze opleiding met referentie 1257 zijn 4 punten toegekend.

 • Praktische info
  Datum en Tijdstip 27/11/2020 - 12:30 - 27/11/2020 - 16:30
  Locatie ISOPROC, Boterstraat 23A, 2811 Hombeek
  Prijs € 100
  Aantal opleidingsuren 4
  Resterende plaatsen 15
  Documentatie  20200603-Infofiche-Het_compact_plat_dak_en_duo_dak-concrete_oplossingen.pdf - 202 KB
 • Slideshow
Datum: 01/12/2020 - 08/12/2020
Direct inschrijven bij ISOPROCInschrijven via

Provincie: Antwerpen

Sorry, de inschrijvingen voor deze opleiding zijn afgesloten

Naar partner

 • Blowerdoor technieker

  ISOPROC organiseert een opleiding ter voorbereiding tot het behalen van een bewijs van bekwaamheid voor het uitvoeren van luchtdichtheidstesten met een BlowerDoor toestel.

  Tijdens deze opleiding komen alle aspecten aan bod waarmee rekening moet gehouden worden bij het uitvoeren van een luchtdichtheidstest. Na een grondige theoretische uitleg worden de theoretische inzichten ook in de praktijk toegepast. Uniek aan deze opleiding is dat iedere deelnemer de kans krijgt om individueel te oefenen met een BlowerDoor toestel. Het examen kan nadien afgelegd worden bij een erkend examencentrum.

  Opleidingsdata: 1 en 8/12/2020, telkens van 8u30 tot 17u.

  Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-p subsidie

  erkenning KMO portefeuille


  ISOPROC organiseert een opleiding ter voorbereiding tot het behalen van een bewijs van bekwaamheid voor het uitvoeren van luchtdichtheidstesten met een BlowerDoor toestel.

  Tijdens deze opleiding komen alle aspecten aan bod waarmee rekening moet gehouden worden bij het uitvoeren van een luchtdichtheidstest. Na een grondige theoretische uitleg worden de theoretische inzichten ook in de praktijk toegepast. Uniek aan deze opleiding is dat iedere deelnemer de kans krijgt om individueel te oefenen met een BlowerDoor toestel. Het examen kan nadien afgelegd worden bij een erkend examencentrum.

  Opleidingsdata: 1 en 8/12/2020, telkens van 8u30 tot 17u.

  Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-p subsidie

  erkenning KMO portefeuille


 • Programma

  ISOPROC organiseert een opleiding ter voorbereiding tot het behalen van een bewijs van bekwaamheid voor het uitvoeren van luchtdichtheidstesten met een BlowerDoor toestel.

  Sinds 1 december 2010 is er een nieuw Ministerieel Besluit in werking getreden waarin de wettelijke normen voor het correct uitvoeren van een luchtdichtingstest worden vastgelegd. ISOPROC bvba heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van luchtdichtheidstesten volgens de Europese norm EN13829, waarop de nieuwe wetgeving is gebaseerd.

  De ISOPROC opleider stelt nu zijn ervaring en know how ter beschikking om een degelijke en doorgedreven opleiding in de lijn met de nieuwe regelgeving aan te bieden.

  Tijdens deze opleiding komen alle aspecten aan bod waarmee rekening moet gehouden worden bij het uitvoeren van een luchtdichtheidstest. Na een grondige theoretische uitleg worden de theoretische inzichten ook in de praktijk toegepast. Uniek aan deze opleiding is dat iedere deelnemer de de kans krijgt om individueel te oefenen met een BlowerDoor toestel.

  Het examen kan nadien afgelegd worden bij een erkend examencentrum.

  Voor meer info over de wettelijke normen m.b.t. het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen verwijzen we naar volgende bijlage bij het Ministerieel Besluit van 1 december 2010 houdende de aanpassing van de regelgeving inzake energiebeleid: http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/luchtdichtheid.pdf .

  Voor mee info betreffende het kwaliteitskader voor erkenning van luchtdichtheidsmetingen verwijzen naar volgende link. http://www.energiesparen.be/epb/nb1406

  Wat kent men na het volgen van deze opleiding

  • Na de opleiding ben je in staat om gebouwen op luchtdichtheid te testen in overeenstemming met de EPB-regelgeving.
  • Je kent de werking van een Blower Doortoestel en kent de procedure voor het uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting.
  • Je kan een rapport van een luchtdichtheidsmeting opstellen.

  Programma

  Probleemstelling - Waarom luchtdicht bouwen - Wetgeving en normen in Vlaanderen - Uitleg BlowerDoor - apparatuur - Uitvoeren van een test op een gebouw volgens het geldende KB - Opmaken van rapporten – Kostprijsberekening - Test op raam- of deurkader - Test met meerdere ventilatoren.

  Doelpubliek

  Deze opleiding richt zich tot uitvoerders van luchtdichtheidstesten die nog geen bekwaamheidsbewijs hebben. Daarnaast is de opleiding ook voor mensen die wil starten met het uitvoeren van luchtdichtheidstesten. Meer in het bijzonder: architecten, energiedeskundigen, bouwkundigen, EPB-verslaggevers, schade-experts, medewerkers onderhoudsdienst, dienst externe controle.

  Voorkennis

  Minimum hoger secundair onderwijs. 

  Opleidingsdata: 1 en 8/12/2020, telkens van 8u30 tot 17u

  Kostprijs : € 600 (excl. BTW)

  Kostprijs met kmo-p subsidie : € 420 (excl. BTW)
 • Praktische info
  Datum en Tijdstip 01/12/2020 - 8:30 - 08/12/2020 - 17:00
  Locatie ISOPROC, Boterstraat 23A, 2811 Hombeek
  Prijs € 600 (excl. BTW)
  Goedgekeurd door kmo-portefeuille, Vormelek, Constructiv
  Aantal opleidingsuren 16
  Resterende plaatsen 11
  Documentatie  20200417-Infofiche_BlowerDoor_Technieker.pdf - 239 KB
 • Slideshow
Datum: 02/12/2020 - 02/12/2020
Direct inschrijven bij ISOPROC

Provincie: Antwerpen

Aantal personen:

 • Demo-atelier Wind- en regendichte afwerking van hellende onderdaken

  Dakramen, schouwdoorvoeren, kilgoten, isolatie...; ben je soms ook op zoek naar een manier om dit snel en degelijk aan te sluiten op het onderdak? Of ben je niet altijd zeker van de juiste regen- en winddichte aansluiting ter hoogte van de dakvoet, een dakkapel of de tipgevel?

  Kom dan op woensdag 2/12/2020 om 13u naar ISOPROC in Hombeek om hierover een demo-atelier te volgen.

  Deze opleiding wordt gratis aangeboden, maar je dient je wel vooraf in te schrijven.


 • Programma

  Dit demo-atelier wordt met name georganiseerd om aan de huidige en toekomstige EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) normen te kunnen voldoen om zo gezondere, comfortabelere en meer energiezuinige woningen te kunnen garanderen. De opleiding richt zich ook naar renovaties van gebouwen, waarbij gestreefd wordt om ook deze volgens dezelfde kwaliteitsnormen uit te voeren.

  Als dakdekker weet u perfect hoe een dak regendicht te maken. Met de verstrengde eisen is het momenteel ook belangrijk dat de dakisolatie beschermd is zodat deze zo lang mogelijk optimaal functioneert. Dit houdt in dat de wind- en regendichting van bouwknopen,  dakramen en de nok correct worden uitgevoerd, evenals de winddichte aansluitingen van een onderdak of een sarkingdak op muren en de plaatsing van Celit. Tijdens dit demo-atelier overlopen we de basisprincipes van winddichting, en tonen we tips en tricks om de wind- en regendichting van hellende daken op een eenvoudige, duurzame en betrouwbare manier uit te voeren.Deze opleiding is niet enkel interessant voor Celit-plaatsers maar ook voor iedereen die werkt met houtvezelplaten en sarkingpanelen.

  Programma

  Deel 1 : Inleiding over de principes van luchtdicht en damp open isoleren

  • Bezoek aan het ervaringshuisje met demo BlowerDoor test

  • De werking van een isolatielaag
  • De functie van een damprem – luchtdichting (binnenzijde)
  • De functie van het onderdak – wind- en regendichting (buitenzijde)
  • Gevolgen van slecht uitgevoerde lucht- en winddichting op de isolatie

  Deel 2 : Demo-atelier

  Met behulp van een maquette (3 x 2 x 2m) van een hellend dak plaatsen we samen een isolerend onderdak (pannen en Celit houtvezelplaten) en voeren we de wind- en waterdichting van de volgende details uit :

  • Dakramen en kilgoten
  • Schoorstenen en dakkapellen
  • Inbouwen van dakvensters : traditioneel systeem en systeem zonder koudebruggen
  • Aansluitingen op tipgevels en spouwmuren
  • Aansluitingen op de dakvoet
  • Doorvoeringen van buizen en kabels
 • Praktische info
  Datum en Tijdstip 02/12/2020 - 13:00 - 02/12/2020 - 16:00
  Locatie ISOPROC, Boterstraat 23A, 2811 Hombeek
  Prijs gratis
  Aantal opleidingsuren 3
  Resterende plaatsen 12
  Documentatie  20200417-Infofiche-Demo-atelier-Wind-en-regendichting-hellende-daken-met-maquette.pdf - 203 KB
 • Slideshow