x

Totaaloplossingen

Op deze pagina vind je onze expertise samengebald in totaaloplossingen.

Voor ons zijn totaaloplossingen het antwoord op situaties die je in de praktijk tegenkomt en waarbij je van buiten tot binnen een goede oplossing zoekt. Ze bestaan uit verschillende elementen die optimaal op elkaar afgestemd zijn en elkaar niet tegenwerken op lange termijn. Daarbij trachten we verder te gaan dan de 'verplichte waarden’ en leggen we de nadruk op goede bouwpraktijk.

 

In de bijlagen per totaaloplossing vind je bovendien:

  • volledige beschrijvingen,
  • lastenboeken,
  • plaatsingsvoorschriften,
  • technische tekeningen,
  • foto’s,
  • ...

Bekijk deze pagina regelmatig. We voegen steeds nieuwe oplossingen toe en breiden bestaande oplossingen uit.

Renovatie van hellende daken met iQ3 cellulose-isolatie

De hele bouwsector heeft de mond vol van renovatie. Maar hoe pak je het nu eigenlijk aan? Concrete antwoorden ontbreken vaak. Daarom maakten onze specialisten een nieuwe totaaloplossing op: ‘Renovatie van hellende daken met iQ3-cellulose’. Renovatieprojecten moeten immers niet enkel betaalbaar, maar ook duurzaam, akoestisch en betrouwbaar zijn. 

In onze renovatie-totaaloplossing, vind je zowel verschillende oplossingen voor het isoleren van binnenuit, als voor zogenaamde sarking-renovaties.

Doorheen onze uitgebreide brochure geven we niet alleen beschrijvingen, maar ook plaatsingsvoorschriften en concrete tips. Illustreren doen we met foto’s en 2D constructietekeningen. 


Het compact plat dak en duodak – nieuwbouw en renovatie

Platte daken zijn aan de buitenkant steeds voorzien van een soepele waterdichting die sterk dampremmend is (met een μd-waarde van minimaal 15m tot meerdere honderden meters). Dit heeft tot gevolg dat in het dak aanwezige vocht niet naar buiten toe kan uitdrogen. Dit in tegenstelling tot hellende daken waar men met een dampopen onderdak kan werken. 

Daarom dient men bij de bouw van platte daken steeds voldoende aandacht aan de vochthuishouding van het dak te besteden. Er is immers steeds vocht in het dak aanwezig door dampdiffusie, luchtconvectie, ingesloten bouwvocht, …. 

Traditioneel wordt er bij platte daken onderscheid gemaakt tussen 3 types dakconstructies: het warme dak, het omkeerdak en het koud dak. Elk van deze daktypes gaat op een andere manier met vocht op. Het koude dak en omkeerdak worden afgeraden wegens de kans op bouwschade en de beperkte isolerende werking. Het warme dak, waarbij de thermische isolatie boven een dampscherm op de dakvloer geplaatst wordt, is het meest gebruikte daktype in België.

Hier behandelen we een vierde type platdakconstructie: het compacte dak en de variante het duodak.


Nieuwbouw: Hellend dak met dragende nok en keperplanken

Het hellend dak met dragende nok maakt het mogelijk om tijds- en kostenbesparend hellende daken te bouwen. Ze hebben namelijk enkele voordelen tegenover de vaak voorkomende spantendaken.

  • De dragende nok zorgt ervoor dat er geen spatkrachten optreden en er geen trekkers nodig zijn bij de daktimmer.
  • Zonder enige trekker of andere hindernis wordt het plaatsen van de luchtdichting aan de warme kant van de isolatie eenvoudig en effectief.
  • Dankzij de combinatie van Celit 4D onderdakplaten, iQ3 cellulose-isolatie en een INTELLO PLUS intelligente damprem verkrijgt u een zeer comfortabel binnenklimaat en vermijdt u elke kans op bouwschade.

Isoleren van gewelven

Het restaureren van patrimonium wordt vaak onderbelicht. Toch is het thermisch isoleren van kerken en andere historische gebouwen noodzakelijk voor energiebesparing, het verhogen van het comfort en het beschermen van de constructie zelf tegen aftakeling. 

Het belang hiervan neemt bovendien nog toe wanneer dergelijke gebouwen opnieuw intensiever gebruikt worden bij herbestemming.