x

Totaaloplossingen

Op deze pagina vind je onze expertise samengebald in totaaloplossingen.

Voor ons zijn totaaloplossingen het antwoord op situaties die je in de praktijk tegenkomt en waarbij je van buiten tot binnen een goede oplossing zoekt. Ze bestaan uit verschillende elementen die optimaal op elkaar afgestemd zijn en elkaar niet tegenwerken op lange termijn. Daarbij trachten we verder te gaan dan de 'verplichte waarden’ en leggen we de nadruk op goede bouwpraktijk.

 

In de bijlagen per totaaloplossing vind je bovendien:

  • volledige beschrijvingen,
  • lastenboeken,
  • plaatsingsvoorschriften,
  • technische tekeningen,
  • foto’s,
  • ...

Bekijk deze pagina regelmatig. We voegen steeds nieuwe oplossingen toe en breiden bestaande oplossingen uit.

Het compacte dak - nieuwbouw en renovatie

De totaaloplossing voor het compactdak is naast de 3 traditionele dakconstructies: het warme dak, het omkeerdak en het koud dak), een 4-de daktype. Elk daktype gaat op een andere manier met vocht, dat afkomstig is uit de binnenomgeving, om. Bij het compactdak wordt de damprem onder de houten draagstructuur aangebracht en de ruimtetussen dakvloer, damprem en draagbalken wordt volledig met isolatie opgevuld. Een belangrijk verschil met het koud dak is dat er tussen isolatie en dakvloer geen (geventileerde) luchtspouw aanwezig is. Hierdoor zal er geen luchtconvectie plaatsvinden in de isolatie.


Isoleren van gewelven

Het restaureren van patrimonium wordt vaak onderbelicht. Toch is het thermisch isoleren van kerken en andere historische gebouwen noodzakelijk voor energiebesparing, het verhogen van het comfort en het beschermen van de constructie zelf tegen aftakeling. 

Het belang hiervan neemt bovendien nog toe wanneer dergelijke gebouwen opnieuw intensiever gebruikt worden bij herbestemming.


Nieuwbouw: Hellend dak met dragende nok en keperplanken

Het hellend dak met dragende nok maakt het mogelijk om tijds- en kostenbesparend hellende daken te bouwen. Ze hebben namelijk enkele voordelen tegenover de vaak voorkomende spantendaken.

  • De dragende nok zorgt ervoor dat er geen spatkrachten optreden en er geen trekkers nodig zijn bij de daktimmer.
  • Zonder enige trekker of andere hindernis wordt het plaatsen van de luchtdichting aan de warme kant van de isolatie eenvoudig en effectief.
  • Dankzij de combinatie van Celit 4D onderdakplaten, iQ3 cellulose-isolatie en een INTELLO PLUS intelligente damprem verkrijgt u een zeer comfortabel binnenklimaat en vermijdt u elke kans op bouwschade.

Sarking dak: Renovatie van een hellend dak - met behoud van binnenafwerking

Met de renovatie van een hellend dak- met behoud van binnenafwerking, het zogenaamde Sarking dak heeft u een dak dat zeer goed beschermt tegen koude en hitte. De akoestische isolatie is vele malen beter dan bij de meeste andere Sarkingdaken. Alle werken kunnen van buitenuit gebeuren.

Sarking-De-Cock-Renovatie


Renovatie van een hellend dak - met Celit 4D onderdak en Sparrenexpander

Met het hellend dak met Celit 4D onderdak en Sparrenexpanders zijn de boven- en onderkant van het dak terug uitgevlakt. 

  • Dankzij deze renovatie biedt uw dak een goede bescherming tegen koude, warmte en lawaai dat van buitenaf afkomstig is.