x

Totaaloplossingen

Het compact plat dak en warm-compactdak – nieuwbouw en renovatie

Platte daken zijn aan de buitenkant steeds voorzien van een soepele waterdichting die sterk dampremmend is (met een µd-waarde van minimaal 15m tot meerdere honderden meters). Dit heeft tot gevolg dat het in het dak aanwezige vocht nauwelijks naar buiten toe kan uitdrogen. Dit in tegenstelling tot hellende daken waar men met een dampopen onderdak kan werken.

Daarom dient men bij de bouw van platte daken steeds voldoende aandacht aan de vochthuishouding van het dak te besteden. Er is immers steeds vocht in het dak aanwezig door dampdiffusie, luchtconvectie, ingesloten bouwvocht,... 

Traditioneel wordt er bij platte daken onderscheid gemaakt tussen 3 types dakconstructies:

◼ het warme dak, veruit het meest toegepast in België, waarbij de isolatie boven een 

dampscherm op de dakvloer geplaatst wordt en afgedekt wordt door de dakdichting;

◼ het omkeerdak, waarbij de isolatie boven de dakdichting geplaatst wordt;

◼ het koude dak, waarbij de isolatie onder de dakvloer wordt geplaatst, met een geventileerde luchtspouw tussen isolatie en dakvloer. Dit type wordt afgeraden wegens de grote kans op bouwschade.

Deze tekst handelt over een vierde type platdakconstructie: het compactdak en de variante het warm-compactdak. Deze opbouwen worden enkel toegepast bij daken met houten roostering.

Omschrijving
Downloads
Gerelateerde items
 • LEES DE VOLLEDIGE BESCHRIJVING IN DE DOWNLOADS-TAB 

  Bij het compacte dak wordt de damprem onder de houten draagstructuur aangebracht en de ruimte tussen dakvloer, damprem en draagbalken wordt volledig met isolatie opgevuld. Een belangrijk verschil met het koud dak is dat er tussen isolatie en dakvloer geen (geventileerde) luchtspouw aanwezig is. De bedoeling is luchtconvectie tussen dakvloer en isolatie en doorheen de isolatie te vermijden.

  Het compact dak heeft een aantal voordelen t.o.v. andere daktypes, meer in het bijzonder het warm plat dak. 

  Goedkoop 

  • Een compact dak is dikwijls veruit de goedkoopste oplossing, vooral bij renovatie (dakopstanden moeten niet worden verhoogd, afvoeren kunnen worden behouden, …) en kleine oppervlakken (achterbouw in steden, dakkapellen, …). 
  • Door de isolatie tussen de draagstructuur te plaatsen beperkt men zelfs bij grote isolatiediktes de totale dakhoogte. 
  • Omdat men onder de dakvloer niet-drukvaste isolatie kan toepassen is deze meestal goedkoper dan de drukvaste die boven de dakvloer komt. Bovendien wordt bij compacte daken meestal gebruik gemaakt van inblaasisolatie zoals iQ3-cellulose , die een snelle plaatsing, zonder snijafval, combineert met een kierloze vulling, ook in geval van compartimenten die een complexe vorm hebben, bijvoorbeeld door de toepassing van hellingspieën op de roosteringsbalken of uitdikkingsprofielen zoals iQ3-profil onderaan de balken. 

  Veilig en droog 

  • Het aanbrengen en bevestigen van een waterdichting gaat het gemakkelijkste op een continue en harde ondergrond, met name de dakvloer. 
  • In tegenstelling tot het warm dak wordt de isolatie van binnenuit aangebracht en dat pas nadat de waterdichting van het dak volledig is uitgevoerd, waardoor neerslag in de isolatie uitgesloten is
  • Het gebeurt jammer genoeg frequent dat de dakdichting van bij het begin niet 100% waterdicht is of dat er achteraf kleine lekken ontstaan langs waar sporadisch wat water binnendringt. Bij warme daken komen kleine lekken meestal niet aan het licht, omdat het dampscherm onder de isolatie fungeert als tweede dakdichting. En als ze al aan het licht komen is het dikwijls niet evident ze te lokaliseren. De onderliggende constructie blijft dan wel gespaard van bouwschade, maar de isolatie is wel (mogelijk van in de bouwfase) nat.

   Bij het compact dak daarentegen kan men lekken die er van bij het begin zijn gemakkelijk detecteren, lokaliseren en bijgevolg herstellen voordat de isolatie en damprem geplaatst zijn. Bij uitzonderlijke kleine waterinfiltratie achteraf kan het dak nog steeds uitdrogen naar binnen toe, wat nagenoeg onmogelijk is bij het warm plat dak. 

  Luchtdicht 

  • Omdat de luchtdichte laag van het dak (de damprem) zich onder de dakstructuur bevindt, is deze gemakkelijk te verbinden met de luchtdichte laag aan de binnenkant van de buitenmuren en dit in tegenstelling tot een warm dak, waarbij meestal wachtfolies, geplaatst in de ruwbouwfase, nodig zijn. In geval van renovatie zijn die er niet, wat dikwijls resulteert in buitenlucht die tussen de roosteringsbalken stroomt, dus aan de warme zijde van de isolatie. 
  • De correcte plaatsing van de damprem kan getest worden door het gebouw in onderdruk te zetten (bijvoorbeeld met een BlowerDoor) en lekken kunnen worden hersteld. Bij een warm plat dak, met het dampscherm op de dakvloer, is dit veel minder evident. 

  Milieu 

  • Te vergelijken: gedetailleerde analyse met behulp van TOTEM van de milieuprestatie van een compact plat dak me iQ3-cellulose en een vochtvariabele damprem op basis van polyolefines, versus een warm plat dak met synthetische isolatie of rotswol van hoge densiteit, geplaatst op een dampscherm. De EPD-B (Environmental Product Declaration voor België) voor iQ3-cellulose is alvast ter beschikking. 

  Variant: Warm-compactdak

  • Bij daken die (deels) beschaduwd zijn, of voorzien zijn van extra lagen zoals een terras of groendak, wordt de temperatuur aan het dakoppervlak tijdens de zomer gedempt. Hierdoor wordt de uitdroging van het dak beperkt. Door het toevoegen op de dakvloer van een dampscherm en extra isolatielaag, wat resulteert in een warm-compactdak, kan men alsnog een veilig opbouw bekomen. De extra isolatielaag zorgt er voor dat er tijdens de winter minder vocht door de dakvloer opgenomen wordt. Hierdoor wordt de uitdroging tijdens de zomer minder belangrijk. 

  Let op

  Met betrekking tot de vochthuishouding van het dak zijn er een heel aantal randvoorwaarden waaraan men moet voldoen wanneer men voor dit daktype kiest (zie volledig document bij downloads).