Bouwoplossingen voor morgen

Geselecteerde merken voor duurzame bouwprojecten

Opleidingen

catalogus-productopleidingen-ISOPROC-SOLUTIONSOp regelmatige basis organiseren wij (i.s.m. onze professionele vakhandels) productopleidingen voor Celit, iQ3, pro clima en DämmRaum.

Kijk hieronder naar de lijst met komende opleidingen en ontdek een opleiding in uw buurt.

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de afbeelding hierboven om ons overzicht van alle mogelijke productopleidingen te raadplegen.

Sommige van onze opleidingen worden gesubsidieerd door de kmo-portefeuille, Constructiv, Vormelek en Bouwunie. Een aantal opleidingen zijn erkend door de Orde van Architecten en het Vlaams Energieagentschap (VEA). Bij de betreffende opleidingen staat één of meerdere van de volgende logo's:

  erkenning KMO portefeuille  Constructiv  erkenning winteropleiding  Vormelek  Orde-van-architecten  VEA

Voor algemeen vormende opleidingen over de thema’s duurzaam bouwen, isolatie, luchtdichtheid, wind- en waterdichtheid, thermografie en het meten van luchtdichtheid kan u terecht bij ons expertisecentrum ISOPROC INNOVISO.


Datum: 24/10/2019 - 05/11/2019
Direct inschrijven bij ISOPROCInschrijven via

Provincie: Antwerpen

Sorry, de inschrijvingen voor deze opleiding zijn afgesloten

Naar partner

 • Blowerdoor technieker

  ISOPROC organiseert een opleiding ter voorbereiding tot het behalen van een bewijs van bekwaamheid voor het uitvoeren van luchtdichtheidstesten met een BlowerDoor toestel.

  Tijdens deze opleiding komen alle aspecten aan bod waarmee rekening moet gehouden worden bij het uitvoeren van een luchtdichtheidstest. Na een grondige theoretische uitleg worden de theoretische inzichten ook in de praktijk toegepast. Uniek aan deze opleiding is dat iedere deelnemer de kans krijgt om individueel te oefenen met een BlowerDoor toestel.

  Het examen kan nadien afgelegd worden bij een erkend examencentrum.

  Opleidingsdata: 24/10 en 5/11/2019, telkens van 8u30 tot 17u


  ISOPROC organiseert een opleiding ter voorbereiding tot het behalen van een bewijs van bekwaamheid voor het uitvoeren van luchtdichtheidstesten met een BlowerDoor toestel.

  Tijdens deze opleiding komen alle aspecten aan bod waarmee rekening moet gehouden worden bij het uitvoeren van een luchtdichtheidstest. Na een grondige theoretische uitleg worden de theoretische inzichten ook in de praktijk toegepast. Uniek aan deze opleiding is dat iedere deelnemer de kans krijgt om individueel te oefenen met een BlowerDoor toestel.

  Het examen kan nadien afgelegd worden bij een erkend examencentrum.

  Opleidingsdata: 24/10 en 5/11/2019, telkens van 8u30 tot 17u


 • Programma

  ISOPROC organiseert een opleiding ter voorbereiding tot het behalen van een bewijs van bekwaamheid voor het uitvoeren van luchtdichtheidstesten met een BlowerDoor toestel.

  Sinds 1 december 2010 is er een nieuw Ministerieel Besluit in werking getreden waarin de wettelijke normen voor het correct uitvoeren van een luchtdichtingstest worden vastgelegd. ISOPROC bvba heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van luchtdichtheidstesten volgens de Europese norm EN13829, waarop de nieuwe wetgeving is gebaseerd.

  De ISOPROC opleider stelt nu zijn ervaring en know how ter beschikking om een degelijke en doorgedreven opleiding in de lijn met de nieuwe regelgeving aan te bieden.

  Tijdens deze opleiding komen alle aspecten aan bod waarmee rekening moet gehouden worden bij het uitvoeren van een luchtdichtheidstest. Na een grondige theoretische uitleg worden de theoretische inzichten ook in de praktijk toegepast. Uniek aan deze opleiding is dat iedere deelnemer de de kans krijgt om individueel te oefenen met een BlowerDoor toestel.

  Het examen kan nadien afgelegd worden bij een erkend examencentrum.

  Voor meer info over de wettelijke normen m.b.t. het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen verwijzen we naar volgende bijlage bij het Ministerieel Besluit van 1 december 2010 houdende de aanpassing van de regelgeving inzake energiebeleid: http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/luchtdichtheid.pdf .

  Voor mee info betreffende het kwaliteitskader voor erkenning van luchtdichtheidsmetingen verwijzen naar volgende link. http://www.energiesparen.be/epb/nb1406

  Wat kent men na het volgen van deze opleiding

  • Na de opleiding ben je in staat om gebouwen op luchtdichtheid te testen in overeenstemming met de EPB-regelgeving.
  • Je kent de werking van een Blower Doortoestel en kent de procedure voor het uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting.
  • Je kan een rapport van een luchtdichtheidsmeting opstellen.

  Programma

  Probleemstelling - Waarom luchtdicht bouwen - Wetgeving en normen in Vlaanderen - Uitleg BlowerDoor - apparatuur - Uitvoeren van een test op een gebouw volgens het geldende KB - Opmaken van rapporten – Kostprijsberekening - Test op raam- of deurkader - Test met meerdere ventilatoren.

  Doelpubliek

  Deze opleiding richt zich tot uitvoerders van luchtdichtheidstesten die nog geen bekwaamheidsbewijs hebben. Daarnaast is de opleiding ook voor mensen die wil starten met het uitvoeren van luchtdichtheidstesten. Meer in het bijzonder: architecten, energiedeskundigen, bouwkundigen, EPB-verslaggevers, schade-experts, medewerkers onderhoudsdienst, dienst externe controle.

  Voorkennis

  Minimum hoger secundair onderwijs. 

  Opleidingsdata: 24/10 en 5/11/2019, telkens van 8u30 tot 17u

  Kostprijs : € 500 (excl. BTW)

  Kostprijs met kmo-p subsidie : € 300 (excl. BTW)

 • Praktische info
  Datum en Tijdstip 24/10/2019 - 8:30 - 05/11/2019 - 17:00
  Locatie ISOPROC, Boterstraat 23A, 2811 Hombeek
  Prijs € 500 (excl. BTW)
  Goedgekeurd door kmo-portefeuille, Vormelek, Constructiv
  Aantal opleidingsuren 16
  Resterende plaatsen 15
  Documentatie  20190402-Infofiche_BlowerDoor_Technieker.pdf - 607 KB
 • Slideshow
Datum: 25/10/2019 - 25/10/2019
Direct inschrijven bij ISOPROC

Provincie: Namen

Sorry, de inschrijvingen voor deze opleiding zijn afgesloten
 • Praktijkopleiding wind- en luchtdicht maar damp-open isoleren met Celit en pro clima

  Deze opleiding wordt erkend door de Orde van Architecten in het kader van permanente vorming. Aantal geaccrediteerde punten : 5

  Tijdens de praktijkopleiding wind- en luchtdicht maar dampopen isoleren met pro clima leren de deelnemers zelf om op een efficiënte en duurzame manier de wind- en luchtdichting van een gebouw te realiseren. Na een beknopte uitleg over het belang van damp open en luchtdicht bouwen, leren de deelnemers om de meest geschikte materialen te kiezen voor de realisatie van wind- en luchtdichting in verschillende praktijksituaties. Al snel daarna wordt er naar de praktijkruimte overgeschakeld, waar de deelnemers zelf wind- en luchtdichting realiseren op een aantal levensgrote maquettes.

  Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

  erkenning KMO portefeuille

  Kostprijs: €300 (excl. BTW)

  Kostprijs met kmo-p subsidie : € 180 (excl. BTW)

  Deze opleiding is erkend door de Orde van Architecten in het kader van Permanente Vorming. Aan deze opleiding met referentie 1126 zijn 5 punten toegekend.


 • Programma

  Programma:

  • Het belang van wind- en luchtdicht maar damp open isoleren
  • Correcte isolatieopbouw: winddicht, luchtdicht en damp open
  • Algemene richtlijnen voor een correcte uitvoering van luchtdichting
  • Hoe de meest geschikte luchtdichtingsmaterialen kiezen op basis van de gekozen isolatiematerialen, ondergrond, te realiseren aansluitingen e.a.
  • Praktijkoefeningen op maquettes: aansluitingen: vloer-wand-dak - luchtdichting rond dakvensters - luchtdichting rond schrijnwerk - luchtdichting rond doorboringen
  • Tips en tricks voor een snelle en efficiënte uitvoering
  • Controle van de uitgevoerde werken

  Deze opleiding is erkend als kmo-p opleiding - en door Constructiv. Voor meer informatie hierover, zie infofiche in bijlage.

  Kostprijs: €300 (excl. BTW)

  Kostprijs met kmo-p subsidie : € 180 (excl. BTW)

  Deze opleiding is erkend door de Orde van Architecten in het kader van Permanente Vorming. Aan deze opleiding met referentie 1126 zijn 5 punten toegekend

 • Praktische info
  Datum en Tijdstip 25/10/2019 - 8:30 - 25/10/2019 - 17:00
  Locatie PCIM, Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne
  Prijs € 300 (excl BTW)
  Organisator ISOPROC SOLUTIONS
  Goedgekeurd door kmo-portefeuille, Vormelek, Constructiv
  Aantal opleidingsuren 8
  Resterende plaatsen 10
  Documentatie  20190509-Infofiche-praktijkopleiding-wind-en-luchtdicht-maar-dampopen-isoleren.pdf - 602 KB
 • Slideshow
Datum: 06/11/2019 - 06/11/2019
Direct inschrijven bij ISOPROC

Provincie: Antwerpen

Aantal personen:

 • BlowerDoor voor werfleiders en bouwverantwoordelijken

  Tijdens deze opleiding leren werfleiders en bouwverantwoordelijken waar en waarom het allemaal fout kan gaan, hoe een luchtdichtheidstest wordt uitgevoerd, wat er gemeten wordt, en hoe zij een tertiair gebouw/woning zo goed mogelijk kunnen voorbereiden teneinde de vooropgestelde luchtdichtheidseis te behalen. 

  Deze opleiding wordt gesubsidieerd door:

  erkenning KMO portefeuille


 • Programma

  Met de aangekondigde verstrenging van de energienorm voor tertiaire gebouwen en woningen, zullen er in de toekomst meer en meer luchtdichtheidsmetingen worden uitgevoerd, zowel tussentijdse metingen als bij oplevering. Deze testen hebben niet altijd het gewenste resultaat, omdat werfleiders soms niet volledig op de hoogte zijn van wat en hoe er getest wordt, en hoe ze het tertiaire gebouw/de woning zo luchtdicht mogelijk kunnen maken om de vereiste luchtdichtheidseis te behalen. 

  Tijdens deze opleiding leren werfleiders en bouwverantwoordelijken waar en waarom het allemaal fout kan gaan, hoe een luchtdichtheidstest wordt uitgevoerd, wat er gemeten wordt, en hoe zij een tertiair gebouw/woning zo goed mogelijk kunnen voorbereiden teneinde de vooropgestelde luchtdichtheidseis te behalen. 

  Programma :

  • wat is de eis (lastenboek) en is deze moeilijk of gemakkelijk te realiseren, of is ze gewoonweg onrealistisch?
  • concept van het gebouw en wat is de invloed ervan op de luchtdichtheid?
  • hoe luchtdichtheid realiseren?
  • tussentijdse test en/of detailmeting
  • wat zijn de meest voorkomende lekverliezen?
  • wat zijn de voorwaarden (staat van het gebouw) om een geldige test in Vlaanderen te kunnen uitvoeren?

  Opleidingsdata:

  • 6/11/2019, van 13u tot 17u

  Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

  erkenning KMO portefeuille

  Kostprijs: €200

  Kostprijs met kmo-p subsidie : € 120

 • Praktische info
  Datum en Tijdstip 06/11/2019 - 13:00 - 06/11/2019 - 17:00
  Locatie ISOPROC, Boterstraat 23A, 2811 Hombeek
  Prijs € 200 (excl. BTW)
  Aantal opleidingsuren 4
  Resterende plaatsen 12
  Documentatie  20190128-Infofiche-Blowerdoor-voor-werfleiders-en-bouwverantwoordelijken.pdf - 535 KB
 • Slideshow
Datum: 08/11/2019 - 08/11/2019
Direct inschrijven bij ISOPROC

Provincie: Namen

Aantal personen:

 • Demo-atelier : Wind-, lucht- en regendichte aansluitingen rond schrijnwerk

  Tijdens dit demo-atelier wordt inzicht gegeven in het lucht- wind- en waterdicht afsluiten rondom ramen en deuren. Aan de hand van raammodellen worden efficiënte en duurzame oplossingen aangeboden voor zowel standaard als niet-standaard geplaatst schrijnwerk, zowel in massiefbouw als houtskeletbouw. Tijdens deze opleiding kunnen de deelnemers ook zelf kleefbanden aanbrengen rond raamprofielen.

  Dit demo-atelier wordt gratis aangeboden (inschrijving verplicht).


 • Programma

  Tijdens dit demo-atelier wordt inzicht gegeven in het lucht- wind- en waterdicht afsluiten rondom ramen en deuren. Aan de hand van raammodellen worden efficiënte en duurzame oplossingen aangeboden voor zowel standaard als niet-standaard geplaatst schrijnwerk, zowel in massiefbouw als houtskeletbouw. Tijdens deze opleiding kunnen de deelnemers ook zelf kleefbanden aanbrengen rond raamprofielen.

  Programma

  • Bezoek aan het ervaringshuisje, waarop een luchtdichtheidstest wordt uitgevoerd, en de deelnemers zelf luchtlekken kunnen waarnemen. Bespreking van de luchtlekken: detecteren, voorkomen en remediëren.
  • Waarom luchtdichting ?
  • Correcte en duurzame luchtdichting.
  • Basisprincipes van luchtdichting rond ramen.

  • Basisprincipes van luchtdichte verkleving van tapes.
  • Focus op de verschillende inbouwposities van ramen : gelijk met de gevel, uitstekend en inspringend.
  • Focus op de verschillende types ramen: PVC, hout en aluminium.
  • Bepalen van het juiste product (kleefbanden en membranen) – 'droog-droog' en 'droog-nat' aansluitingen.
  • Factoren die de plaatsing van tapes beïnvloeden.
  • Tips en tricks.

  Dit demo-atelier wordt gratis aangeboden (inschrijving verplicht).

 • Praktische info
  Datum en Tijdstip 08/11/2019 - 13:00 - 08/11/2019 - 17:00
  Locatie Centre de formation PCIM, Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne
  Prijs gratis
  Aantal opleidingsuren 4
  Resterende plaatsen 16
  Documentatie  20190913-demo-atelier-Wind_lucht_en_waterdichte_aansluitingen_rond_schrijnwerk.pdf - 413 KB
 • Slideshow
Datum: 26/11/2019 - 12/12/2019
Direct inschrijven bij ISOPROC

Provincie: Antwerpen
Namen

Aantal personen:

 • Totaalopleiding isoleren met iQ3 cellulose

  Tijdens deze totaalopleiding leer je zowel de principes voor het correct isoleren, wind- en luchtdicht en damp open, als het waarom, waar en hoe isoleren met cellulose, zowel in theorie als in de praktijk. Na deze opleiding ben je klaar om onder begeleiding aan de slag te gaan op de werf.


 • Programma

  Tijdens deze totaalopleiding leer je zowel de principes voor het correct isoleren, wind- en luchtdicht en damp open, als het waarom, waar en hoe isoleren met cellulose, zowel in theorie als in de praktijk. Na deze opleiding ben je klaar om onder begeleiding aan de slag te gaan op de werf.

  Module 1. Wind- en luchtdicht maar dampopen isoleren

  • Enkele belangrijke bouwfysische begrippen m.b.t. isolatie
  • Lage energiewoningen en passiefbouw
  • Huidige situatie en normen in België en in Europa
  • Principes van een goede isolatie: wind- en luchtdicht, maar toch damp open bouwen
  • Isolatie, luchtdichtheid en ventilatie
  • Apparatuur voor het controleren van de luchtdichtheid in een gebouw
  • Concrete voorbeelden van de realisatie van luchtdichtheid in daken, wanden en vloeren.
  • Concrete aandachtspunten bij de realisatie van luchtdichtheid.
  • Inoefenen van belangrijke bouwknopen tijdens een workshop met de INNOVISO B'OX

  Module 2. Theorie isoleren met cellulose

  • Presentatie over de toepassing van cellulose
  • Uitleg en toepassing berekeningsblad voor de bepaling van de toe te passen densiteit
  • Bespreking van de basisregels voor regeling inblaasmachines
  • Enkele voorwaarden om cellulose correct te kunnen plaatsen
  • Toepassingen van cellulose -isolatie in daken, wanden en vloeren
  • Veiligheidsmaatregelen
  • Gedrag bij brand

  Module 3. Praktijk blazen van cellulose

  Tijdens de praktijkopleiding deelt een gecertificeerd cellulose-aannemer zijn jarenlange ervaring met de deelnemers. Je leert met verschillende machines diverse dak-, wand- en vloerelementen correct en zo rendabel mogelijk te isoleren. Hierbij zal voor een groot deel worden ingespeeld op de interesse en de voorkennis van de kandidaten.

  Basisprogramma:

  • Uitleg over de verschillende machines en toebehoren (het versterkingsstation, de inblaaskoppen voor muren, …), hoe ze te gebruiken en onderhouden.
  • Isoleren van compartimenten in daken, wanden en vloeren.
  • Berekenen en controleren van de densiteit met behulp van de densiteitstabel en proefstalen.
  • Demonstratie van resistentie tegen brand van cellulose, minerale wol en polystyreen.

  Wens je na deze opleiding gecertificeerd cellulose-plaatser te worden dan kan je beroep doen op een technisch begeleider van ISOPROC die je op je werf begeleidt. Voor meer info hierover, klik hier.

  Deze opleiding is erkend als kmo-p opleiding, en door Constructiv. Voor meer info hierover, zie infofiche in bijlage.

  • na de module 1 opleiding ontvang je 3 waardebonnen van €60 voor de aankoop van ISOPROC producten
  • na de module 3 opleiding ontvang je een cashback ter waarde van €700 voor de aankoop van iQ3 cellulose

  Data opleidingen:

  • module 1: 26 en 27/11/2019, telkens van 8u45 tot 17u
  • module 2: 3/12/2019, van 8u45 tot 17u
  • module 3: 11 en 12/12/2019, telkens van 8u45 tot 17u15

   

 • Praktische info
  Datum en Tijdstip 26/11/2019 - 8:45 - 12/12/2019 - 17:15
  Locatie Module 1 op 26 en 27/11/2019 van 8u45 tot 17u - Module 2 op 3/12/2019 van 8u45 tot 17u - Modules 1 en 2 aangeboden bij ISOPROC, Boterstraat 23a, 2811 Mechelen (Hombeek) - Module 3 op 11 en 12/12/2019 van 8u30 tot 17u15: aangeboden bij PCIM, Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne.
  Prijs prijs op aanvraag
  Organisator ISOPROC SOLUTIONS
  Goedgekeurd door kmo-portefeuille, Vormelek, Constructiv
  Aantal opleidingsuren 40
  Resterende plaatsen 6
  Documentatie  20190509-Infofiche-totaalopleiding-isoleren-met-iQ3-cellulose-NL.pdf - 856 KB
 • Slideshow
Datum: 26/11/2019 - 27/11/2019
Direct inschrijven bij ISOPROC

Provincie: Antwerpen

Aantal personen:

 • Wind- en luchtdicht maar damp open isoleren met Celit en pro clima

  Deze opleiding is erkend door de Orde van Architecten in het kader van permanente vorming. Aan deze opleiding met referentie 1125 zijn 10 punten toegekend.

  Deze opleiding is erkend door het VEA in het kader van permanente vorming.

  Deze opleiding geeft inzicht in de principes van goede bouwpraktijk bij isolatiewerkzaamheden. De focus ligt op een totaalaanpak voor een correcte isolatie volgens de regels van de bouwfysica, nl. wind- en regendicht maar damp open aan de buitenkant en luchtdicht aan de binnenkant. Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af zodat de deelnemer achteraf aan de slag kan en zijn gebouwen duurzaam kan (na-)isoleren.

  Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

  erkenning KMO portefeuille

  Tijdens deze opleiding worden de belangrijkste basisbegrippen van de bouwfysica en de toepassing ervan op massief- en houtskeletbouw opgefrist. Daarnaast worden de meest recente visies op wind- en luchtdichtheid voorgesteld en besproken; de basisprincipes, voordelen en methodologie.


 • Programma

  Deze opleiding geeft inzicht in de principes van goede bouwpraktijk bij isolatiewerkzaamheden. De focus ligt op een totaalaanpak voor een correcte isolatie volgens de regels van de bouwfysica, nl. wind- en regendicht maar damp open aan de buitenkant en luchtdicht aan de binnenkant. Naast de principes komen ook de belangrijke bouwknopen bij het realiseren van isolatie aan bod. Er is zowel aandacht voor nieuwbouw en renovatie. Daarnaast komen zowel voorbeelden uit traditionele metselwerkbouw als voorbeelden uit houtskeletbouw aan bod. Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af zodat de deelnemer achteraf aan de slag kan en zijn gebouwen duurzaam kan (na-)isoleren.

  Programma:

  • Enkele belangrijke bouwfysische begrippen m.b.t. isolatie
  • Lage energiewoningen en passiefbouw
  • Huidige situatie en normen in België en in Europa
  • Principes van een goede isolatie: wind- en luchtdicht, maar toch dampopen bouwen
  • isolatie, luchtdichtheid en ventilatie
  • Apparatuur voor het controleren van de luchtdichtheid in een gebouw
  • Concrete voorbeelden van de realisatie van luchtdichtheid in daken, wanden en vloeren.
  • Concrete aandachtspunten bij de realisatie van luchtdichtheid.
  • Inoefenen van de uitvoering van concrete bouwknopen tijdens een praktijkgerichte Condetti-workshop

  Na de opleiding ontvang je 3 vouchers ter waarde van €60 (elk) voor de aankoop van ISOPROC producten.

  Deze opleiding is erkend als kmo-p opleiding, en door Constructiv. Voor meer informatie hierover, zie infofiche in bijlage.

  Deze opleiding is erkend door de Orde van Architecten in het kader van permanente vorming. Aan deze opleiding met referentie 1125 zijn 10 punten toegekend.

  Deze opleiding is erkend door het VEA in het kader van permanente vorming.

 • Praktische info
  Datum en Tijdstip 26/11/2019 - 8:45 - 27/11/2019 - 17:00
  Locatie De opleiding wordt aangeboden bij ISOPROC, Boterstraat 23a, 2811 Mechelen (Hombeek), op 26 en 27/11/2019
  Prijs € 300 (excl BTW)
  Organisator ISOPROC SOLUTIONS
  Goedgekeurd door kmo-portefeuille, Constructiv
  Aantal opleidingsuren 16
  Resterende plaatsen 11
  Documentatie  20190509-Infofiche-wind-en-luchtdicht-maar-dampopen-isoleren-NL.pdf - 571 KB
 • Slideshow
Datum: 06/12/2019 - 06/12/2019
Direct inschrijven bij ISOPROC

Provincie: Antwerpen

Aantal personen:

 • Demo-atelier Wind- en regendichte afwerking van het onderdak

  Dakramen, schouwdoorvoeren, kilgoten, isolatie...; ben je soms ook op zoek naar een manier om dit snel en degelijk aan te sluiten op het onderdak? Of ben je niet altijd zeker van de juiste regen- en winddichte aansluiting ter hoogte van de dakvoet, een dakkapel of de tipgevel?

  Kom dan op vrijdag 6/12/2019 om 13u naar ISOPROC in Hombeek om hierover een demo-atelier te volgen.

  Deze opleiding wordt gratis aangeboden, maar je dient je wel vooraf in te schrijven.


 • Programma

  Dit demo-atelier wordt met name georganiseerd om aan de huidige en toekomstige EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) normen te kunnen voldoen om zo gezondere, comfortabelere en meer energiezuinige woningen te kunnen garanderen. De opleiding richt zich ook naar renovaties van gebouwen, waarbij gestreefd wordt om ook deze volgens dezelfde kwaliteitsnormen uit te voeren.

  Als dakdekker weet u perfect hoe een dak regendicht te maken. Met de verstrengde eisen is het momenteel ook belangrijk dat de dakisolatie beschermd is zodat deze zo lang mogelijk optimaal functioneert. Dit houdt in dat de wind- en regendichting van bouwknopen,  dakramen en de nok correct worden uitgevoerd, evenals de winddichte aansluitingen van een onderdak of een sarkingdak op muren en de plaatsing van Celit. Tijdens dit demo-atelier overlopen we de basisprincipes van winddichting, en tonen we tips en tricks om de wind- en regendichting van hellende daken op een eenvoudige, duurzame en betrouwbare manier uit te voeren.Deze opleiding is niet enkel interessant voor Celit-plaatsers maar ook voor iedereen die werkt met houtvezelplaten en sarkingpanelen.

  Programma

  Deel 1 : Inleiding over de principes van luchtdicht en damp open isoleren

  • Bezoek aan het ervaringshuisje met demo BlowerDoor test
  • De werking van een isolatielaag
  • De functie van een damprem – luchtdichting (binnenzijde)
  • De functie van het onderdak – wind- en regendichting (buitenzijde)
  • Gevolgen van slecht uitgevoerde lucht- en winddichting op de isolatie

  Deel 2 : Demo-atelier

  Met behulp van een maquette (3 x 2 x 2m) van een hellend dak plaatsen we samen een isolerend onderdak (pannen en Celit houtvezelplaten) en voeren we de wind- en waterdichting van de volgende details uit :

  • Dakramen en kilgoten
  • Schoorstenen en dakkapellen
  • Inbouwen van dakvensters : traditioneel systeem en systeem zonder koudebruggen
  • Aansluitingen op tipgevels en spouwmuren
  • Aansluitingen op de dakvoet
  • Doorvoeringen van buizen en kabels
 • Praktische info
  Datum en Tijdstip 06/12/2019 - 13:00 - 06/12/2019 - 17:00
  Locatie ISOPROC, Boterstraat 23A, 2811 Hombeek
  Prijs gratis
  Aantal opleidingsuren 4
  Resterende plaatsen 19
  Documentatie  20181112-Demo-atelier-Wind-en-regendichting-van-hellende-daken-met-maquette.pdf - 490 KB
 • Slideshow
Datum: 11/12/2019 - 11/12/2019
Direct inschrijven bij ISOPROC

Provincie: Namen

Aantal personen:

 • FAKRO - ISOPROC workshop : Geïntegreerde opleiding voor dakwerkers

  Albintra (FAKRO) en ISOPROC slaan de handen in elkaar voor een nieuwe gemeenschappelijke opleiding. Met een duidelijke focus op de dakwerker is het een echte workshop: praktijkgericht en interactief. De opleiding wordt aangeboden in de gloednieuwe praktijk- en ervaringsruimte van ISOPROC. De dag wordt afgesloten met een fabrieksbezoek aan de productielijn van iQ3 cellulose-isolatie en een degustatie van een streekbier.

 • Programma

  Programma

  Inleiding over de principes van luchtdicht en damp open isoleren

  • Bezoek aan het ervaringshuisje, waarop een luchtdichtheidstest wordt uitgevoerd, en de deelnemers zelf luchtlekken kunnen waarnemen. Bespreking van de luchtlekken: detecteren, voorkomen en remediëren.
  • De werking van een isolatielaag.
  • De functie van een damprem – luchtdichting (binnenzijde).
  • De functie van het onderdak – wind- en regendichting (buitenzijde).
  • Gevolgen van slecht uitgevoerde lucht- en winddichting op de isolatie.

  Het onderdak

  Met behulp van een maquette van een hellend dak plaatsen we samen een isolerend onderdak en voeren we de wind- en waterdichting van de volgende details uit :

  • Schoorstenen en dakkapellen.
  • Aansluitingen op tipgevels en spouwmuren.
  • Aansluitingen op de dakvoet.
  • Doorvoeringen van buizen en kabels.
  • Aansluitingen en voorzorgen bij de montage van dakramen, kilgoten, schoorstenen, dakkapellen, dakvensters, tipgevels, spouwmuren, dakvoet.

  Dakvensters

  Met behulp van diverse maquettes en modellen worden de volgende thema’s rond FAKRO dakramen behandeld :

  • Montage van FAKRO XTI isolatiekade.
  • Montage van buitentoebehoren op dakvensters : elektrische rolluik ARZ en zonnewering AMZ (manueel en elektrisch).
  • Aansluiting en programmatie van alle elektrische systemen FAKRO : 230V, 24V, A-Wave 12V, Solar.
 • Praktische info
  Datum en Tijdstip 11/12/2019 - 9:30 - 11/12/2019 - 15:00
  Locatie Opleidingscentrum ISOPROC (PCIM), Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne.
  Prijs gratis
  Aantal opleidingsuren 5
  Resterende plaatsen 16
  Documentatie  141-20191211-geïntegreerde_opleiding_dakdekkers-FAKRO-ISOPROC.pdf - 157 KB
 • Slideshow
Datum: 20/12/2019 - 20/12/2019
Direct inschrijven bij ISOPROC

Provincie: Namen

Aantal personen:

 • Praktijkopleiding wind- en luchtdicht maar damp-open isoleren met Celit en pro clima

  Deze opleiding wordt erkend door de Orde van Architecten in het kader van permanente vorming. Aantal geaccrediteerde punten : 5

  Tijdens de praktijkopleiding wind- en luchtdicht maar dampopen isoleren met pro clima leren de deelnemers zelf om op een efficiënte en duurzame manier de wind- en luchtdichting van een gebouw te realiseren. Na een beknopte uitleg over het belang van damp open en luchtdicht bouwen, leren de deelnemers om de meest geschikte materialen te kiezen voor de realisatie van wind- en luchtdichting in verschillende praktijksituaties. Al snel daarna wordt er naar de praktijkruimte overgeschakeld, waar de deelnemers zelf wind- en luchtdichting realiseren op een aantal levensgrote maquettes.

  Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

  erkenning KMO portefeuille

  Kostprijs: €300 (excl. BTW)

  Kostprijs met kmo-p subsidie : € 180 (excl. BTW)

  Deze opleiding is erkend door de Orde van Architecten in het kader van Permanente Vorming. Aan deze opleiding met referentie 1127 zijn 5 punten toegekend.


 • Programma

  Programma:

  • Het belang van wind- en luchtdicht maar damp open isoleren
  • Correcte isolatieopbouw: winddicht, luchtdicht en damp open
  • Algemene richtlijnen voor een correcte uitvoering van luchtdichting
  • Hoe de meest geschikte luchtdichtingsmaterialen kiezen op basis van de gekozen isolatiematerialen, ondergrond, te realiseren aansluitingen e.a.
  • Praktijkoefeningen op maquettes: aansluitingen: vloer-wand-dak - luchtdichting rond dakvensters - luchtdichting rond schrijnwerk - luchtdichting rond doorboringen
  • Tips en tricks voor een snelle en efficiënte uitvoering
  • Controle van de uitgevoerde werken

  Deze opleiding is erkend als kmo-p opleiding - en door Constructiv. Voor meer informatie hierover, zie infofiche in bijlage.

  Kostprijs: €300 (excl. BTW)

  Kostprijs met kmo-p subsidie : € 180 (excl. BTW)

  Deze opleiding is erkend door de Orde van Architecten in het kader van Permanente Vorming. Aan deze opleiding met referentie 1127 zijn 5 punten toegekend.

 • Praktische info
  Datum en Tijdstip 20/12/2019 - 8:30 - 20/12/2019 - 17:00
  Locatie PCIM, Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne
  Prijs € 300 (excl BTW)
  Organisator ISOPROC SOLUTIONS
  Goedgekeurd door kmo-portefeuille, Vormelek, Constructiv
  Aantal opleidingsuren 8
  Resterende plaatsen 10
  Documentatie  20190509-Infofiche-praktijkopleiding-wind-en-luchtdicht-maar-dampopen-isoleren.pdf - 602 KB
 • Slideshow