x

ROFLEX SOLIDO - voor buisdoorvoeren bij metselwerk

Voor plaatsingsvoorschiften en toepassingsfoto's, klik hier.

Overpleisterbare luchtdichtingsmanchet

Toepassingen

Over het he­le op­per­vlak kle­ven­de, te be­pleis­te­ren man­chet voor het snel en duur­zaam af­dich­ten van buis­door­voe­ren (zoals ventilatiebuizen) in ge­met­sel­de of be­ton­nen wan­den en pla­fonds bin­nen en bui­ten.

Sterktes

Voordelen:

  • Over het hele oppervlak klevende te bepleisteren manchet
  • Dankzij zijn speciale ronde vorm garandeert ROFLEX SOLIDO een goede en consistente hechtkracht van de pleister.
  • Snel en duurzaam afdichten van buisdoorvoeren in gemetselde of betonnen wanden en plafonds binnen en buiten
  • Betrouwbare aansluiting door waterbestendige SOLID-lijm
  • Prak­tisch wer­ken: er kun­nen bui­zen door de man­chet wor­den ge­scho­ven en ge­trok­ken – de aan­slui­ting blijft dicht
  • Extreem flexibel, geen uitstekende tule
  • Uit­ste­ken­de re­sul­ta­ten bij de test op scha­de­lij­ke stof­fen, ge­test con­form Ag­BB / ISO 16000

Technische specificaties

Bekijk de technische fiche hier.

Bekijk de video (zie het tabblad 'Video' hieronder)

Gerelateerde producten
Video
Downloads
Verdelers
Professionals