x

Op de hoogte  

13/10/2023

Uniek! iQ3-cellulose voor BREEAM projecten dankzij ISO 14001 certificering - darren.missa@isoproc.be


We zijn verheugd dat onze iQ3 productielijn in Achêne (PCIM) het ISO 14001-certificaat heeft behaald. Deze certificering is niet alleen van belang voor onze persoonlijke trots, maar is ook uniek voor de integratie van cellulose isolatie in duurzame BREEAM-bouwprojecten. 

Bij ISOPROC blijven we vastberaden om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en positieve veranderingen voor onze planeet te bewerkstelligen.

Het ISO 14001-certificaat wordt toegekend aan bedrijven die voldoen aan de normen op het gebied van milieumanagementsysteem.  ISO 14001 is een internationale norm die milieumanagement en duurzaamheidspraktijken bij bedrijven en organisaties beoordeelt en erkent. Deze certificering vereist een grondige evaluatie van verschillende elementen van ons productieproces die interactie hebben met het milieu.

Milieuaspecten volgens ISO 14001
Onze iQ3 productielijn heeft aan alle vereiste milieuaspecten voldaan volgens ISO 14001. Dit omvat onder andere:

  • Identificatie: we hebben zorgvuldig de milieuaspecten van onze activiteiten die van invloed kunnen zijn op het milieu geïdentificeerd. Dit helpt ons om een duidelijk beeld te krijgen van waar we verbeteringen kunnen aanbrengen.
  • Evaluatie: we hebben elk aspect grondig geëvalueerd om te begrijpen hoe het onze ecologische voetafdruk beïnvloedt. Door dit te doen, kunnen we gerichte maatregelen nemen om onze impact te verminderen.
  • Communicatie: transparantie is van vitaal belang. We hebben een systeem opgezet om effectieve communicatie mogelijk te maken over onze duurzaamheidsinspanningen, zowel intern als naar onze stakeholders.
  • Documentatie: om onze inspanningen en prestaties te ondersteunen, hebben we gedetailleerde documentatie opgesteld. Dit helpt ons niet alleen om verantwoording af te leggen, maar ook om voortdurend te leren en te verbeteren.

Een duurzame toekomst bouwen
Als een trots en dynamisch bedrijf streven we ernaar om niet alleen vandaag, maar ook voor de toekomstige generaties een positieve invloed te hebben. Deze ISO 14001-certificering legt bovendien de basis voor een gemakkelijkere integratie van iQ3-cellulose in BREEAM-projecten, waarmee we onze duurzame inspanningen verder versterken. Onze toewijding aan duurzaamheid is verankerd in elk aspect van ons werk. De ISO 140001-certificering voor onze iQ3 productielijn in Achêne is een getuigenis van onze vastberadenheid om het goede voorbeeld te geven en een duurzame toekomst te bouwen.