x

Op de hoogte  

09/07/2021

ISOPROC opnieuw laureaat Voka Charter Duurzaam Ondernemen - Een kleine greep uit onze acties - Arnout Ulenaers


Na vorig jaar behaalde ISOPROC ook in 2021 de titel ‘Laureaat Voka Charter Duurzaam Ondernemen’. 

Ter herhaling: Bij ISOPROC willen we duurzaamheid niet enkel prediken, maar vooral in de praktijk omzetten. Daarom dienen wij sinds 2019 een actieplan in voor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). VCDO helpt bedrijven bij het realiseren van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties om zo te komen tot een bedrijfsvoering die zowel winstgevend is voor onze onderneming als voor mens en milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen dus. De SDG’s zijn immers perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën en businessmodellen.
Het doel is niet om enkel verder te gaan met de duurzame inspanningen die je tot hiertoe al levert. Het is een zoektocht om te blijven kijken naar nieuwe dingen die je binnen je bedrijf kan verbeteren. Dit kan gaan van kleine aanpassingen tot grote investeringen.

Hieronder een kleine greep uit onze initiatieven van 2020:

We zetten de volgende stappen naar een duurzaam aankoopbeleid.
Nadat we in 2019 al kozen voor circulaire veiligheidsschoenen van Emma Safety, veranderden we in 2020 ook van leverancier voor kledij voor onze klanten en medewerkers. De principes die daarbij centraal stonden waren lage milieu-impact, lokale productie, respect voor mensenrechten, gezondheid, enz. Zo kwamen we uit bij Neutral voor t-shirts en hoodies, het Zweedse Harvest/Projob voor hemden en werkbroeken, en gerecycleerde PET-flessen als grondstof voor onze petjes en vlaggen. Wil je graag kijken naar de inspanningen van onze leveranciers voor duurzaam ondernemen, bekijk dan:

In ons plan voor 2021 nemen we bovendien op om de CO2 voetafdruk van ISOPROC zelf in kaart te brengen.

ISOPROC-duurzame kleding SDG - verantwoorde consumptie SDG-klimaatactie

In de strijd tegen greenwashing (het valselijk claimen van prestaties op milieuvlak) en het verduurzamen van de bouwsector, kozen we er bewust voor om onze iQ3-cellulose isolatie objectief en betrouwbaar te laten analyseren in het kader van het B-EPD milieuprestatiecertificaat.
Daarbij kijkt een officiële externe onderzoeksinstelling naar het materiaal zelf doorheen haar hele levenscyclus (LCA) - vanaf de winning van de grondstoffen tot en met de afbraak en afvalverwerking. De onderzoekers evalueren de impact van het materiaal op een uitgebreide en vergaande set van objectieve milieuprestatie indicatoren (o.a. klimaatopwarming, toxiciteit, gezondheid, verzuring van bodem, uitputting van grondstoffen, ...).
Onze iQ3-cellulose werd op die manier het allereerste bouwmateriaal met een cradle-to-grave B-EPD in de database van de Belgische federale overheid! Dankzij deze databank en de koppeling aan TOTEM kunnen voorschrijvers de milieu-impact van (isolatie)materialen en constructies objectief in kaart brengen, berekenen en met elkaar vergelijken.
Bovendien bevestigt onze B-EPD dat de milieukost van iQ3-cellulose zeer laag is in verhouding met de meeste andere isolatiematerialen. Lees er meer over in de blog ‘Meer isoleren... Goed voor het klimaat en de rest van het milieu? En wat dan met iQ3-cellulose?' (klik hier).
Wat meer is… 

 • We behaalden in 2020 ook het certificaat ‘Produit Biosourcé’. De Waalse overheid wil immers het gebruik van bouwmaterialen van plantaardige oorsprong stimuleren. Isolatiematerialen met minstens 70% plantaardige oorsprong hebben recht op dit label. Voor iQ3-cellulose bedraagt dit percentage 90%. Dit nieuwe label zorgt ervoor dat je bij de toepassing van iQ3-cellulose in het Waals Gewest recht hebt op een verhoging van de isolatiepremie met maar liefst 25%. Hierdoor wordt de drempel voor energiebesparende maatregelen verlaagd, terwijl het gebruik van duurzame isolatie wordt gestimuleerd.
 • Bovendien werd het label 'Produit Biosourcé' voor iQ3-cellulose ook nog gekoppeld aan een onderzoek naar de lokale verankering van de productielijn. Ze bevindt zich namelijk in België, terwijl we de benodigde grondstoffen zeer dichtbij gaan zoeken. De gemiddelde afstand hiervoor bedraagt voor iQ3-cellulose 257km, terwijl dit tot 350km mag oplopen om het attest ‘Filière Wallonne’ te behalen. 'Koop lokaal!' heeft nooit een betere invulling gekregen!

ISOPROC-duurzaam-BEPD-produit-biosource 
SDG - waardig werk SDG - klimaatactie

We versterkten onze aanpak met praktische kennis en drempelverlagende maatregelen.
We willen onze ambitieuze aannemers immers een extra duwtje in de rug geven. Zo voegden we onder andere commerciële informatie toe aan onze opleiding voor iQ3-cellulose aannemers. Hierbij krijgen ze extra informatie over correcte prijzen, prijs-kwaliteit en volhoudbare marges, die ze kunnen gebruiken voor hun business plan.
Bovendien zorgden we voor een verhuurbare praktische iQ3-inblaasmobiel, waardoor de snelle beschikbaarheid van een machine geen probleem meer hoeft te zijn.

ISOPROC-inblaasmobiel-iQ3-cellulose ISOPROC-iQ3-cellulose-inblaasmobiel

SDG - kwaliteitsonderwijs SDG - waardig werk - economische groei SDG - verantwoorde consumptie en productie SDG klimaatactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook zorg dragen voor je medewerkers.
Daarom investeerden we bij ISOPROC in:

 • een aanvullend pensioen voor al onze medewerkers, zodat zij hun levensstandaard ook na hun loopbaan kunnen verderzetten. Hierbij kozen we voor een groepsverzekering van NN verzekeringen omdat deze maatschappij niet alleen de gespaarde centen duurzaam investeert in Triodos fondsen, maar onze medewerkers ook de mogelijkheid biedt om te kiezen voor een invaliditeitsdekking.
 • de installatie van een nieuwe 'decompacterings'-machine in de productielijn van iQ3-cellulose isolatie. Zo zorgen we voor lichter werk, een betere ergonomie en gezondheid voor onze medewerkers. Sindsdien behalen we zelfs een hogere productiecapaciteit. Duidelijk een win-win situatie.
  ISOPROC-iQ3-productielijn-voor ISOPROC-iQ3-productielijn-na
  In het kader van gezondheid zullen we in 2021 ook stoftesten laten uitvoeren voor het verminderen van stofproductie in onze fabriek.
 • het versterken van de interne kennis van onze medewerkers over onze producten. Zo kunnen ze klanten beter betrouwbaar informeren, maar vergroten we ook het respect en begrip onder collega’s over elkaars werk. In dat opzicht organiseerden we enkele inlevingsdagen waarbij enerzijds onze bedienden aan de productielijn konden staan en met de vorkheftruck konden rijden. Anderzijds werden onze productiemedewerkers ingeleid in de plaatsing en het gebruiksgemak van onze producten door interne sessies en een werfbezoek bij één van onze aannemers.
  ISOPROC-bijscholing-1 ISOPROC-bijscholing-2 ISOPROC-bijscholing-3 
  ISOPROC-bijscholing-4 ISOPROC-bijscholing-5
  SDG-geen-armoede SDG-goede-gezondheid-welzijn SDG-kwaliteitsonderwijs

Sinds 2020 steunt ISOPROC jaarlijks een goed doel.
Jaarlijks bepaalt de Raad van Bestuur een thema en lanceert het een oproep naar de medewerkers voor interessante projecten. Vervolgens kiezen de medewerkers 1 te steunen project. In 2020 viel de eer te beurt aan FAJA LOBI, een vierde pijlerproject dat werd opgestart door een Gentenaar. Faja Lobi zet zich in voor herbebossing in de streek Bandundu in Congo, zorgt voor een bron van inkomsten voor de lokale bevolking en levert op die manier een heel concrete bijdrage in de strijd tegen armoede én tegen de kap van het regenwoud. Dankzij de bijdrage van ISOPROC en onze medewerkers werden 2 hectare bos aangeplant.

Idiofa Lobi Idiofa-Lobi-2

SDG-geen-armoede SDG-geen-honger SDG-waardig-werk SDG-ongelijkheid-verminderen SDG-klimaatactie

Deze en nog 12 andere kleine en grote initiatieven zorgden ervoor dat we een zeer positieve evaluatie kregen van het controlecomité en ook dit jaar het label laureaat Voka Charter Duurzaam Ondernemen behaalden.

Ook ons plan voor 2021 is ondertussen ingediend.

Ben je tenslotte benieuwd naar andere initiatieven en activiteiten van ISOPROC doorheen 2020.
Bekijk dan ons jaaroverzicht op deze pagina.